Unieważnienie testamentu notarialnego – czy to możliwe?

Unieważnienie testamentu notarialnego – czy to możliwe?

Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią o kilku formach testamentu, ostatnią wolę można bowiem ważnie wyrazić zarówno w testamencie sporządzonym własnoręcznie przez spadkodawcę, w testamencie allograficznym- czyli testamencie spisanym w protokole w obecności dwóch świadków oraz wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty,