Dziedziczenie przez małżonka majątku, na podstawie ustawy, jest możliwe tylko wtedy, gdy w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał on ze spadkodawcą w formalnym związku małżeńskim. Dla dziedziczenia ustawowego istotny zatem jest fakt czy związek nadal formalnie trwał, a nie jak faktycznie układało się pożycie pomiędzy małżonkami. Natomiast, orzeczenie rozwodu powoduje, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a dotychczasowy wspólny majątek podlega podziałowi. W takiej sytuacji bardzo często się zdarza, że małżonkowie stają się współwłaścicielami wspólnego domu czy mieszkania, w części po 1/2. W przypadku śmierci jednego z byłych małżonków, drugi małżonek oczywiście nie będzie dziedziczył z mocy ustawy po współmałżonku, gdyż w chwili śmierci spadkodawcy nie pozostawał z nim w związku małżeńskim, zatem do dziedziczenia majątku należącego w chwili śmierci do spadkodawcy dojdą inne osoby, w kolejności wskazanej w ustawie. Przez sam fakt, że były współmałżonek jest współwłaścicielem domu nie będzie on uprawniony do dziedziczenia udziału w drugiej części domu, ani nie nabędzie prawa do pozostałego majątku spadkowego. Należy jednakże pamiętać, iż były współmałżonek posiada swój udział w nieruchomości, który zostaje nie naruszony w przypadku śmierci drugiego współwłaściciela.

Czy była żona jako współwłaściciel domu ma prawo do spadku ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen − 10 =