Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku jest dopiero początkiem formalności, jakich spadkobierca musi dopełnić w związku z odziedziczonym majątkiem. Następnym krokiem jest zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego faktu, że spadek się nabyło. Niestety czasem, w związku ze zgłoszeniem, konieczne stanie się uiszczenie podatku od spadku, jednakże w przypadku małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, bardzo istotne jest, aby zgłoszenie nabycia w drodze dziedziczenia nastąpiło w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, gdyż wówczas takie nabycie zwolnione jest od podatku. Następnie należy przeprowadzić dział spadku, można to zrobić u notariusza, jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału, lub w sądzie, poprzez zainicjowanie odpowiedniego postępowania. Na końcu należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej nowego właściciela, oczywiście jeżeli dziedziczeniu podlegała nieruchomość.

Co zrobić po stwierdzeniu nabycia spadku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − one =