Dział spadku – w jakim trybie można podzielić majątek spadkowy?

Dział spadku – w jakim trybie można podzielić majątek spadkowy?

Dziedziczenie majątku po zmarłej osobie kojarzy się przede wszystkim z uzyskaniem pewnych korzyści i powiększeniem posiadanego majątku i tak też najczęściej jest w praktyce, jednakże droga do przejęcia majątku spadkowego niejednokrotnie jest bardzo długa. Problemów związanych z nabyciem majątku spadkowego

Stwierdzenie nabycia spadku, a niegodność dziedziczenia

Stwierdzenie nabycia spadku, a niegodność dziedziczenia

Nabycie spadku po zmarłej osobie może odbyć się na dwa sposoby, poprzez dziedziczenie na podstawie przepisów ustawy bądź na podstawie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę. Obydwie wskazane możliwości regulowane zostały przepisami ustawy, które poza wymogami formalnymi testamentu, jak i ścisłym określeniem

Wydziedziczenie, a niegodność dziedziczenia

Wydziedziczenie, a niegodność dziedziczenia

Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia, choć w gruncie rzeczy sprowadzają się do takiego samego rezultatu jakim jest pozbawienie prawa do nabycia majątku spadkowego przez spadkobiercę, stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje, które uregulowane zostały w całkowicie odmienny sposób.             Wydziedziczenie stanowi jeden