Co to jest wydziedziczenie i w jaki sposób można kogoś wydziedziczyć?

Co to jest wydziedziczenie i w jaki sposób można kogoś wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, a dotycząca postępowania spadkowego. Zgodnie z treścią art. 1008 k.c. wydziedziczenie to wyrażone w testamencie pozbawienie przez spadkodawcę zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Jak wskazał ustawodawca skorzystanie z instytucji wydziedziczenia możliwe jest, gdy

Jak się pozbyć spadku za życia spadkodawcy?

Jak się pozbyć spadku za życia spadkodawcy?

Celem dziedziczenia ustawowego, czyli powołania do objęcia majątku spadkowego spadkobierców na podstawie przepisów ustawy, jest zapewnienie władztwa nad majątkiem spadkowym, co innymi słowy oznacza, że ustawowo zagwarantowano, iż spadek zostanie objęty przez nowego właściciela- spadkobiercę. Jak wiadomo, w skład spadku

Dział spadku – w jakim trybie można podzielić majątek spadkowy?

Dział spadku – w jakim trybie można podzielić majątek spadkowy?

Dziedziczenie majątku po zmarłej osobie kojarzy się przede wszystkim z uzyskaniem pewnych korzyści i powiększeniem posiadanego majątku i tak też najczęściej jest w praktyce, jednakże droga do przejęcia majątku spadkowego niejednokrotnie jest bardzo długa. Problemów związanych z nabyciem majątku spadkowego