Mama wszystko zapisała obcej osobie – jak udowodnić, że testament jest fałszywy?

Mama wszystko zapisała obcej osobie – jak udowodnić, że testament jest fałszywy?

Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące spadków szczególnie chronią osoby najbliższe spadkodawcy, gdyż na ich podstawie przede wszystkim dochodzi do dziedziczenia ustawowego majątku spadkowego, jeżeli więc brak jest testamentu wówczas z mocy prawa majątek spadkowy jest należny osobom spokrewnionym ze spadkodawcą, w

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożenia wykazu inwentarza.

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożenia wykazu inwentarza.

Gdy słyszymy, że ktoś otrzymał spadek lub został spadkobiercą danej osoby, pierwsza myśl jaka się z tym kojarzy to taka, że osoba ta znacznie się wzbogaciła na skutek otrzymanego majątku i że od teraz będzie wiodła życie niczym z bajki.