Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożenia wykazu inwentarza.

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożenia wykazu inwentarza.

Gdy słyszymy, że ktoś otrzymał spadek lub został spadkobiercą danej osoby, pierwsza myśl jaka się z tym kojarzy to taka, że osoba ta znacznie się wzbogaciła na skutek otrzymanego majątku i że od teraz będzie wiodła życie niczym z bajki.

Co to jest wydziedziczenie i w jaki sposób można kogoś wydziedziczyć?

Co to jest wydziedziczenie i w jaki sposób można kogoś wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to instytucja przewidziana w kodeksie cywilnym, a dotycząca postępowania spadkowego. Zgodnie z treścią art. 1008 k.c. wydziedziczenie to wyrażone w testamencie pozbawienie przez spadkodawcę zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Jak wskazał ustawodawca skorzystanie z instytucji wydziedziczenia możliwe jest, gdy

Jak się pozbyć spadku za życia spadkodawcy?

Jak się pozbyć spadku za życia spadkodawcy?

Celem dziedziczenia ustawowego, czyli powołania do objęcia majątku spadkowego spadkobierców na podstawie przepisów ustawy, jest zapewnienie władztwa nad majątkiem spadkowym, co innymi słowy oznacza, że ustawowo zagwarantowano, iż spadek zostanie objęty przez nowego właściciela- spadkobiercę. Jak wiadomo, w skład spadku